Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Tunikaer

Nulstille
5796 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5795 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5772 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5771 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5763 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5694 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5692 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5496 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5177 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5113 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
5040 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
45 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre