Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Sømmerum er som udgangspunkt IKKE indtegnet på vores mønstre.
Du tegner blot et sømmerum i den størrelse, du plejer at bruge.

På vores mønstre kan du se sømrum, hvis der er 2 parallelle linjer, som vist på billedet.
På den gamle platform, havde man mulighed for at tilkøbe "industrielt" sømrum. Men denne funktionalitet er endnu ikke integreret på den nye platform pppp.dk

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre