Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Kære sy glade sjæl
Har du lyst og evne til at dele din sy-erfaring med andre ?
Du har måske allerede syet en model færdig eller kun i gang med én og vil gerne formidle processen til andre?

Vi har rigtigt mange mønstre og meget få beskrivelser af arbejdsgang. For erfarne hobbysyere er dette ikke noget problem.
Men du kan hjælpe dem, som har brug for en syvejledning - Hvis du har lyst!
Vi hører gerne fra dig. Sendt os email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  eller brug kontakt-siden

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre