Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Nu har du også mulighed for at sy din egen cape dress
To nye symønstre 4861 og 4631 med lidt inspirationsbilleder

Tast modelnumer 4861 eller 4631 i søgefeltet for at komme frem til mønstrene
capedress1capedress 3capedress 4kappekrave 4kravekappe 1kravekappe 2kravekappe 4kravekappe 5

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre