Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Det findes nogle modeller man kan sy meget hurtigt - en stropkjole, t-shirt eller lign.
Men de fleste gode ting kræver lidt planlægning og forberedelse, hvis man gerne vil både have masser af glade mens man syer og når man bruger selve resultaterne bagefter.

Så planlæg din syweekend i løbet at ugen.
Undersøg onlinekataloget, stil spørgsmål hvis det er nødvendigt, bestil og print symønstret -- så får du med garanti den dejligste oplevelse

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre