Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Så er det BLACK FRIDAY! Vores mønstre kan ikke være billige, men her er alligevel en lille overraskelse til dig:

 Et BLACK FRIDAY klippekort med 3 mønstre efter dine egne mål og med frit valg! Kun 30 kr! 
DVS 1 mønster pr. 10 kr

--------
Klippekort til at købe symønstre med bliver tilknyttet ”Min Side”.
Du skal derfor
registrere dig, aktivere registreringen og logge ind for at købe klippekort ! Når du herefter er logget på, vil du altid kunne se, hvor mange symønstre, du har tilbage på dit klippekort.

Gå til kilppekortsiden

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre