Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Alle mulighederne til finjustering af pasform kan du se under Udvidet bestilling i bestillingsformularen.


Der er ikke mulighed for at tage hensyn til


  • rygsvaj

  • skråskulder

  • kraftigt sæde

  • rund ryg


Måske kommer de muligheder senere, svært at sige på forhånd.
Indtil videre er man nødt til at lave finjusteringer manuelt.

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre