Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

cd 43, Skind og pels

180 DKK

15 modeller.

Skind–, ruskinds– og pelsjakker.

Beskrivelser af arbejdsgang på dansk.

 

http://pppp.dk/images/stories/Cd/vii%20logo.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre