Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!
Bestilling af prøvemønstre

– Er det en god ide at bestille et prøvemønster?

– Er det gratis at bestille et prøvemønster?

– Kan en gratis modelkonstruktion printes ud? Du får alle svar i artiklen.

... Læs mere
Giv tøjet en god pasform

– Hvordan tøjet kan få den gode pasform.

– Er det alt tøj, der skal have pasform?

– Tips og tricks om tilretning af pasform.

... Læs mere
Gode grunde til at vælge Personal Patterns symønstre

 – Hvor kommer ideen fra?

– Hvordan beregnes symønstrene?

– Hvad gør os konkurrencedygtig? 

... Læs mere
Tag korrekte kropsmål

– Hvor mange kropsmål skal tages?

– Hvordan du tager de rigtige kropsmål. 

– Man kan "snyde" med målene. Læs mere, hvordan.

... Læs mere

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre