Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Kjoler

Nulstille
2490 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2488 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2480 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2478 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2476 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2470 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2464 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2336 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2456 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2450 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2454 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2455 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2453 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2449 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2442 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2440 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2441 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2437 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2438 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2432 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2423 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2422 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2407 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2416 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2343 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2417 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2415 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2411 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre