Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Gratis herresymønstre

Gratis mønstre - lær systemet at kende

Her tilbyder vi gratis mønstre til alle, som vil lære systemet med de elektroniske / digitale snitmønstre efter dine egne mål at kende.
Image00333De gratis symønstre er kun en lille udklip af vore mange kollektioner, som sælges på cd eller enkeltvis.
Alle symønstre enkeltvis bliver send til e-mail. Tjek derfor indtastning af din e-mail adresse en ekstra gang FØR du bestiller!


PDF eller LEK2  Du kan bestille gratis mønstre i PDF eller LEK2-fil. Hvad er forskel?

PDF-fil skal blot printes ud. Oplægning af mønstredele forgår automatisk, derfor fremkommer der nogle gange blanke papir ark, disse kan evt. bruges ved næste udskrift.

Hvis du bruger vores specielt print -program, kan du selv lave din egen oplægning af mønstret. For at åbne de gratis symønstre i LEK2-fil SKAL du downloade programmet PRINT-LK-dk.
Dette er ikke nødvendigt for at bruge de snitmønstre, der ligger på cd'erne. Når du køber en cd, har du alt hvad du har brug for – inkl. syvejledninger.

6001 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
0 DKK
6026 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
0 DKK
8005 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
 • Stof
0 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre