Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Du ved at du kan bestille en gratis modelkonstruktion FØR du bestiller et symønster fra vores online katalog
og fra nu af


kan du også få en STOFOPLÆGNING og se dit stofforbrug FØR du bestiller et mønster ‼️‼️
Du skal indtaste din stofbredde - se billedet
--------
Det tager altid et stykke tid før et system fungerer helt perfekt, vær derfor opmærksom på om alle mønsterdelene er lagt ud på stoffet.

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre