Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Klippekort

HUSK! Du skal registrere dig som bruger, aktivere registreringen i e-mail og logge ind for at købe et klippekort.

Se her, hvordan du kan bruge et klippekort.

Klippekort til at købe symønstre bliver knyttet til ”Min Side”.

Når du herefter er logget på, vil du altid kunne se, hvor mange klip du har tilbage på dit klippekort.

cp10
315 DKK
cp3
135 DKK
cp5
180 DKK
cp20
585 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre