Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Grundregler for belægning


1. Faconbelægnsform
Faconbelægn klippes, så den følger formen på halsusdkæringen. Dvs belægningsform kan være ret forskellig -1 form

Læs mere …

maskinsyningI tynde stoffer ses sømrum meget tydeligt, derfor bør de ordnes pænt og så smalt som muliigt

Maskinstukken kantsyning, fra Suzanna Freeman-Fanuelsen

Læs mere …

Kjole med mange mulighed

Der er nok ingen, der kan nu finde ud af, hvem der først fik den ide. Vi kan spore den tilbage til 70'erne,

Læs mere …

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre