Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Boleroer

Nulstille
2419 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2399 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2202 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4614 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4159 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4104 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5927 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5911 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5865 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5853 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre