Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Capri / shorts

Nulstille
2324 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2048 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5902 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5504 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5500 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5493 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5472 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5469 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5468 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5459 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5458 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5139 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4047 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5746 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5099 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5471 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5465 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5149 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre