Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Boho stil

Nulstille
2503 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2478 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2343 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2335 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2398 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2337 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2339 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2160 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2107 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4937 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4948 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4926 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4822 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5113 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre