Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Gratis damemodeller

Gratis symønstre - lær systemet at kende

Her tilbyder vi gratis mønstre til alle, som vil lære systemet med de elektroniske snitmønstre efter egne mål at kende.
De gratis symønstre er kun et lille udklip af vore mange kollektioner.

 

 

Nulstille
4157 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
8004 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
8000 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5307 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
8001 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5213 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5212 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
8003 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5088 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5481 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5273 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5427 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5030 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5153 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5135 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5121 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5146 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5183 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
5159 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
0 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre