Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Ventetøj

Nulstille
2463 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2092 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
2040 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4976 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5605 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5601 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5602 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5603 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5604 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5606 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5607
Fast stof
Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5608 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5609 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5610 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5611 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5612 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5613
Godt til sommer
Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5614 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4358 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4098 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
5935 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4163 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
4696 Se mere
 • Foto
 • Syvejledning
 • Konstruktion
50 DKK
 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre