Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Velkommen til den nye hjemmeside
Kære hobbysyere! Vi har glædet os i meget lang tid på at denne dag skulle oprinde, hvor vi endelig kan præsentere vores nye hjemmeside.
Som noget nyt er almindelig bestilling af enkelte mønstre og klippekortfunktionen slået sammen i et og samme katalog. Og så er designet af hjemmesiden selvfølgelig ændret radikalt. Personal Pattern håber, at I finder den nye side tiltalende. Husk nu! hvis I har spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden, så skriv endelig til os.

  

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre