Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Registrering
En ny detalje på den nye hjemmeside er muligheden for registrering. Dette giver et par fordele:
• Du kan se din ordrehistorik.
• Du kan købe klippekort og holde øje med hvor mange klip, du har.


• Du kan gemme dine personlige mål, så du ikke behøver taste dem ind hver gang.
De af jer, som allerede har købt klippekort på den gamle hjemmeside, vil naturligvis fortsat kunne bruge jeres tilbageværende klip i Det Store Symønsterkatalog på http://printogsy.dk/mod-p.php.

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre