Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Hej Glade Kreative Sjæl
Vi nærmer os det punkt, hvor vi kan præsentere den nye platform for pppp.dk

Vi har valgt at lægge hjemmesiden åben for alle, så de som har lyst allerede kan gå ind og smukigge...Lidt ligesom på en byggeplads...og glæde sig til de nye muligheder sammen med os.

Opdateringen af vores hjemmeside er skræddesyet!

Vore mål har været ..

 - at lave hjemmesiden endnu mere sikker - vi har ny programmering i luften

 - at du kan se alle dine ordrer samme sted - Du skal bare registrere dig før du køber

 - at du også kan købe uden at registrere dig, bare angiv din email, så vi ved hvor mønstret skal sendes til

 - at du kan gemme dine mål - Nu skal du ikke taste dem hver gang! - Du kan altid rette dem igen.

 - at du kan købe flere ønskede modeller på en gang - Nu er det nemt. Følg 3 step: Vælg model, Tryk på knappen Indlæs mål og knappen Læg i kurven

 - at du kan få dine mønstre billigere - Brug vores klippekort. Få dem nu uden ventetid!

 - at du lettere end før kan finde, hvad du søger - Nu har vi filtersystemet og bedre hovedmenu

 - at du har værktøj som du har brug for til at lave din egen stofoplægning og beregne stofforbrug, printe dine mønstre på minimum antal ark, se mønsterkonstruktionen før du køber og kan samlingne et nyt mønster med et, som du har allerede afprøvet - Alt det værktøj er gratis

Vi knokler for at være klar hurtigst muligt

Pesonal Pattern Team
Olga,  Kenneth,  Volma, Viktor

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre