Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

........men med lidt forbehold, da systemet er ikke helt stabil endnu. Nogle mønstre kommer uden problemer, men nogle driller.
Vi holder øje med alle bestillinger, så du kan være sikker, at du får dine mønstre.

Vi stræber dog efter, at systemet kan køre 100% automatisk,
så bestillingen kan komme frem til dig, også selvom du få lyst at sy midt om natten!

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre