Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Ja, det er rigtigt nok!
Der er over 2200 forskellige mønstre at vælge imellem.
Og der er en hel særlig pris som åbningstilbud.
Klippekort med 3 klip til 30 kr.

✍️ Husk at registrere dig FØR du køber dit klippekort, ellers kan systemet ikke genkende dig, når du vil bruge dine klip.
Åbningstilbuddet er til og med søndag 27.01.2019.
Del gerne med dine sy-venner, tilbuddet er til alle 🗣👥

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre