Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!


I dette tilfælde skal der slet ikke laves nogle tricks.
Her handler det om en simpel forlængelse.
Sidelinjerne går lige ud, dem skal du bare køre videre til den ønskede længde. Der er også en slids til bevægelse, så der vil heller ikke opstå nogen problemer her
----------------
Der er rigtigt mange kjoler, som går over knæ kan forlænges på den samme måde - konstruktøren ligger en minimumslængde i mønstrene, som modellerne skal kunne holde til, men vi kan selv bestemme hvordan kjolen skal se ud til sidst
Gulvlange modeller er til gengæld ekstra lange, fordi de fleste er beregnet til højhælede sko - så hvis man går med flade sko, skal man tage hensyn til det.
4568 længde

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre