Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Sådan samles arkene

Når arkene er printet ud, samles de nemmest ved at lægge dem på et blødt underlag og derefter stikke en nål lige igennem arkenes fire hjørner, hvor de skal samles med naboarkene.Således behøver du ikke at klippe arkene til, og det er nu hurtigt og let at tape dem sammen.

Se fremgandsmåde:


Til at begynde med kan det godt tage lidt tid, men den nødvendige rutine kommer hurtigt, og så går det nærmest automatisk.

Stik en nål lige igennem arkenes fire hjørner, hvor de skal samles med naboarkene. Det er ikke nødvendig at klippe kanterne
1

2

Påsæt tape

3


Fortsæt indtil alle arkene er samlet

4

5

Klip mønsterdelene ud

6

Mønsterdelene er klar til stofoplægning

7

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre