Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Sådan tager du korrekte kropsmål

Standardbestilling ved indtastning af personlige mål

Inden du går i gang med at sy en model ud fra et individuelt tilpasset symønster, er det vigtigt, at de kropsmål, du tager, er korrekte.

Du skal tage fem kropsmål, for at programmet kan tegne mønstrene.

Alle mål skal tages glat og uden at stramme. Tag disse mål nøjagtigt med et målebånd, der ikke giver sig. Du kan også bede en anden person tage eller kontrollere dine mål, da det kan være svært at måle på sig selv.

 

rz 1Højde (RZ_1)


Stil dig med ryggen mod en væg. Læg en lineal fladt på hovedet og ind mod væggen. Marker højden på væggen og mål fra markeringen til gulvet.

rz 16Brystvidde (RZ_16)


Mål rundt om ryggen hen over det højeste punkt på brystet og den bredeste del af ryggen uden på din bh
 
rz 17Under bryst (rz_17)
 
Mål rundt om ryggen under brystet og den bredeste del af ryggen uden på din bh


rz 18Taljevidde (RZ_18)

Bind en snor rundt om taljen for at markere den naturlige taljelinje. Mål uden at stramme. For at finde den naturlige taljelinje skal du bukke din overkrop lidt ned til gulvet. Det sted hvor kroppen ”knækker” ligger din talje.
NB! Du skal altid gå ud fra den naturlige taljelinje uanset hvor, dit tøjs talje ligger
 rz 19Hoftevidde (RZ_19)

Mål på det bredeste sted, ca. 15-25 cm under taljelinjen,  afhængig af din højde. Sørg for, at målebåndet ikke strammer. I mange tilfælde skal du bruge et hoftemål, der tager hensyn til maven. 
Illustrationen nedenfor viser den stiplede streg, hvor der skal måles. Der er (under maven) vist den ekstra vidde, du skal lægge til ved måltagningen.

Dette kan gøres ved at benytte metoden fra illustrationen , nemlig at holde en lineal eller lignende vertikalt ned fra mavetoppen og føre målebåndet uden om. Det samlede mål bliver således en omkreds fra "mavetop" til "bagtop" i en horisontal linjeføring.
 

rz 20Hoftevidde uden hensyn til mave (rz_20)   

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre