Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Højde

Stil dig med ryggen mod en væg. Læg en lineal fladt på hovedet og ind mod væggen. Marker højden på væggen og mål fra markeringen til gulvet.

maal

Brystvidde

Mål rundt om ryggen hen over det højeste punkt på brystet og den bredeste del af ryggen uden på din bh

Dit målebånd skal altid ligge helt vandret!
 

Taljevidde

Bind en snor rundt om taljen for at markere den naturlige taljelinje. Mål uden at stramme. For at finde den naturlige taljelinje skal du bukke din overkrop lidt ned til gulvet. Det sted hvor kroppen ”knækker” ligger din talje.
NB! Du skal altid gå ud fra den naturlige taljelinje uanset hvor, dit tøjs talje ligger


Forhold mellem taljevidde og hoftevidde

Det skal være en forskel mellem taljevidde og hoftevidde. Forskellen skyldes kroppens anatomi.
Hvis du ikke har denne forskel på 3 cm, kan det være at du måler forkert

1.I taljemål (rz 18) ligger der også mål af vores rygsvaj (påvirker i minus) og vores mavetop (påvirker i plus).
2. Når vi angiver vores hoftemål MED hensyn til mave (rz 19) giver vi igen info om mave men også samtidig om hoften
3. Så kommer der hoftemål UDEN mave (rz 20) - der rent hoftemål

Så kommer der matematiske udregninger i form af ligninger og algoritmer og ved hjælp af vores statistiske opmålingsdatabase bliver din krop modelleret ret præcis i systemet

Hofteviddemht mave 1

Mål på det bredeste sted, ca. 15-25 cm under taljelinjen, afhængig af din højde. Sørg for, at målebåndet ikke strammer.

I mange tilfælde skal du bruge et hoftemål, der tager hensyn til maven. Illustrationen nedenfor viser den stiplede streg, hvor der skal måles. Der er (under maven) vist den ekstra vidde, du skal lægge til ved måltagningen.

Dette kan gøres ved at benytte metoden fra illustrationen , nemlig at holde en lineal eller lignende vertikalt ned fra mavetoppen og føre målebåndet uden om.

Det samlede mål bliver således en omkreds fra "mavetop" til "bagtop" i en horisontal linjeføring.
Hoftemålet skal tages, så der tages hensyn til maven.
På den måde vil pasformen dække over figuren.
Vigtigt! Hoftemål MED hensyn til mave (rz 19) skal altid være mindst 1 cm større end hoftemål UDEN hensyn til mave (rz 20)

 

 

OBS!
Vær opmærksom på, at mønstrene på cd'erne generelt er bedst egnede til kvinder med et større hoftemål end brystmål.

Godt at vide!

Hvis du har et større brystmål end hoftemål (når maven er medtaget), og du er interesseret i elektroniske mønstre, anbefaler vi at "snyde" med målene, så du bevarer den rigtige højde, bryst og talje, når du syr overdele, mens hoften bliver [bryst + fra 1 til 6 cm]. Når du syr underdele, bevarer du højde, talje og hofte, mens bryst bliver [hofte - fra 1 til 6 cm]. Denne fremgangsmåde vil få dig ud over evt. problemer. Det kan ikke helt udelukkes, at det bliver nødvendigt med lidt manuel tilpasning, men under alle omstændigheder kan du opnå meget bedre resultater end ved papirmønstre. Når du laver kjolemønstre (fra skulder til under hofte) bruges samme fremgangsmåde som ved fremstilling af overdele.

Eksempler

Nedenfor findes eksempler på de mest almindelige målkombinationer.

For overskuelighedens skyld er der i skemaet angivet intervaller på 4 eller 6 cm. I selve programmet kan du selvfølgelig skrive dine nøjagtige mål ind.

Hvis nogen af dine mål ligger uden for de angivne intervaller, betyder det ikke at mønstrene ikke kan tegnes, men blot at der ikke er plads til at angive alle mål, et menneske kan have.

Man kan i almindelighed gå ud fra at velsiddende tøj kan opnås af mønstrene, hvis alle ens mål findes i den samme kolonne. F.eks. hvis din brystvidde er 100, din hoftevidde ligger mellem 104-116 og din højde mellem 152-176.

 

model farve 1

Kvinder

Brystvidde

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

Hoftevidde
1 gruppe

88

92

96

100

104

108

-

-

-

-

-

-

-

-

Hoftevidde
2 gruppe

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

Hoftevidde
3 gruppe

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

-

-

-

-

Hoftevidde
4 gruppe

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

-

-

-

-

Højde

146

146

146

146

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Højde

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

Højde

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

Højde

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

164

Højde

-

170

170

170

170

170

170

170

170

170

-

-

-

-

Højde

-

-

-

176

176

176

-

-

-

-

-

-

-

-

 

   

Mand

Brystvidde

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Taljevidde
1 gruppe

-

-

70

76

82

88

94

100

-

-

-

-

Taljevidde
2 gruppe

-

70

76

82

88

94

100

106

112

118

-

-

Taljevidde
3 gruppe

70

76

82

88

94

100

106

112

118

124

130

136

Taljevidde
4 gruppe

76

82

88

94

100

106

-

-

-

-

-

-

Højde

158

158

158

158

158

-

-

-

-

-

-

-

Højde

164

164

164

164

164

164

164

164

-

-

-

-

Højde

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

Højde

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

Højde

-

-

182

182

182

182

182

182

182

182

-

-

Højde

-

-

-

-

188

188

188

188

188

-

-

-

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre