Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!

Program til styring af mønsterudskrivning, konstruktionsanalyse, papir- og stofoplægning samt beregning af stofforbrug

I denne artikel kan du læse om hvordan du bruger Print-programmet. 

For at få information om, hvordan du downloader, udpakker og åbner programmet, skal du se nederst på siden over knappen ”Download” eller klik på teksten ”Program til styring af mønsterudskrivning”

Efter du har åbnet programmet og klikket på knappen ”Åbn dit mønster Lek2”, vil et ny vindue åbnes, og du vil se et eksempelmønster af model 5858.


Åbn fil 5858.lek2 (se billedet punkt 1)

  

pppp dk udskrivning af moenster i lek2 format

 

Bemærk adresse (se punkt 2 på billedet), her ligger programmet, også her kan du gemme dine mønster-file fremover.

Tip: Du kan lave nogle mappen som fx. Bluser, Nederdele eller Projekter, Færdig eller lign. efter dine behøv.

Det vil hjælpe dig at finde dine mønstre nemt frem.

Oplægning

 

pppp dk tilretning

Du kan lave 2 typer oplægninger: oplægning på papir og oplægning på stof.

Du skal bruge knappen som er vist på billedet (3) for begge.

Tip: Når du fører musen til programknapper, kan du se et knappenavn øverst på siden.

Klik på knappen ”Oplægning” og du får et automatisk oplægning. Du kan se at oplægningsbord er delt på A4 ark.

Øverst på siden kan du se mønsterdelen.

Tip: Under enhver mønsterdel står nogle programtegn, øverste af dem viser den antal dele, som man skal bruge til stofoplægning, a den nederste viser antal dele for papir oplægning

Vælg knappen ”Menu”.

  

 

 

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre