Det er en fordel at registrere dig som bruger.
Du kan gemme dine personlige mål så du behøver ikke at indtaste dem hver gang du bestiller.
Læs mere, hvis du vil vide hvordan...
Udfyld alle obligatoriske felter med *.
Adressen er nødvendig hvis du vil bestille cd'erne.
Din telefon vil give os bedre mulighed for at kontakte dig for kundeservice.

Når du har trykket på registreringsknappen, får du en aktiveringsmail (kig evt. i spamboks) med et link, som du skal klikke på.

VIGTIGT!
Når du bestiller et mønster skal du godkende leveringsbetingelserne - LÆS DEM!
Hvordan du printer

– Udskriv dit mønster uden at ændre størrelsen på mønsterdelene.

– Hvorfor er det så vigtigt at tjekke kontrolfirkanten?

– Du kan samtidig være miljøbevidst. Læs hvordan.

... Læs mere
Hvordan du samler snitmønstret

– Hvad du har brug for.

– Rækkefølge, der kan hjælpe dig.

– Du har samlet mønstret. Hvad så?

... Læs mere
Gør det smart med et gratis printprogram

– Hvordan du bruger Print-programmet.

– Information om, hvordan du downloader, udpakker og åbner programmet. 

... Læs mere
Hvor meget stof du skal bruge til dit syprojekt

– Hvordan stofforbrug beregnes.

– Generelle retningslinjer.

– Tips fra skræddere. 

... Læs mere
Hvordan du tjekker strækprocenten i strækstof

– Hvor og hvordan bruges strækprocenten?

– Rækkefølge til måling.

– Formel til beregning af strækprocent.

... Læs mere

Gode råd i rubrikken
”Sådan gør du”

ex1

Du kan købe stof hos os

 print_m_1.jpg

Her kan du printe dine mønstre

tips_and_tricks_1.png

 

Klippekort til Det Store Symønsterkatalog

 

Gratis mønstre